Ochrana osobných údajov

MONIERS GROUP / Ochrana osobných údajov

 

Prostredníctvom tejto webovej stránky dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.


Správcom osobných údajov je MONIERSGROUP spol. s r.o., Bajkalská 9, Bratislava 831 04, Slovensko. 

IČO: 47891734. DIČ: 2024133056. IČ DPH: SK2024133056.

 

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete. Účelom spracovania osobných údajov je IBA evidenicia uchádzačov o prácu.

 Ide o meno a priezvisko, email, dátum narodenia a adresu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 10 ods. 3 písm. b) zákona.


Prevádzkovateľ získava vyššie uvedené osobné údaje o dotknutej osobe/dotknutých osobách elektronicky prostredníctvom internetového formulára. Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi vyššie uvedené osobné údaje dobrovoľne a bez nátlaku.


Súhlas je udeľovaný návštevníkom (uchádzačom o prácu) na dobu neurčitú. Súhlas môže byť kedykoľvek zo  strany návštevníka  písomne odvolaný zaslaním odvolania udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov na adresu sídla prevádzkovateľa

alebo 

elektronicky na e-mailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú na webovej stránke www.moniersgroup.sk .Made by ProfiWeb, s.r.o. | Designed by maull.