Projekty

Podzemný parkovací dom
MONIERS GROUP / Projekty / Úspešne dokončené

Predmetom realizačného projektu je nosná konštrukcia novostavby pozostávajúca z 3 podzemných podlaží, ktorá je prepojená s priľahlým objektom „Administratívna budova č.2“. Taktiež sa napája na priľahlú stavbu „NKP Tepláreň I.“ podzemnými technologickými kanálmi a spojovacou chodbou. Nosnú konštrukciu tvorí kombinovaný železobetónový stĺpovo-stenový nosný systém s bezprievlakovými stropnými doskami so základným modulovým rastrom 8,1 x 8,1 m a s dvomi schodiskovými jadrami. Obe jadrá prechádzajú súvisle od základov až po strechu.

Začiatok výstavby Apríl 2019

Dokončenie projektu December 2019


Made by ProfiWeb, s.r.o. | Designed by maull.