Projekty

"Pri Mýte" Obytný súbor Škultétyho - I. Etapa
MONIERS GROUP / Projekty / Úspešne dokončené

Stavba je umiestnená v katastrálnom území Bratislava – Nové mesto. Jedná sa o územie ohraničené Račianskou, Kominárskou a Škultétyho ul. a územím železničnej trate ŽSR Bratislava – Filiálka. V prvej fáze boli zrealizované štyri šesť až osempodlažné bytové objekty B01 - B04. Súčasťou komplexu sú podzemné garáže s kapacitou 325 parkovacích miest.

Začiatok výstavby Február 2015

Dokončenie projektu December 2015


Made by ProfiWeb, s.r.o. | Designed by maull.