Projekty

Rezidencia Bottová
MONIERS GROUP / Projekty / Práve vo výstavbe

Riešené pozemky sa nachádzajú v centre Bratislavy a sú súčasťou rozvojového územia „Zóna Chalupkova“. Cieľom je vybudovanie Polyfunkčného objektu pozdĺž Bottovej ulice, tak aby nadväzovala na logiku areálu. Objekt je koncipovaný ako celok tvorený dvojicou zrkadlovo otočených symetrických výškových hmôt obdĺžnikového pôdorysu s ustupujúcimi podlažiami od 13. nadzemného podlažia. Výškové hmoty majú 18 a 16 nadzemných podlaží. Objekt je podpivničený dvoma podzemnými podlažiami pôdorysného tvaru L pod väčšou časťou pozemku. V úrovni 1NP a 2.NP sú hmoty opticky prepojené parterom s funkciou občianskej vybavenosti.

Začiatok výstavby 03/2022

Dokončenie projektu 06/2023


Made by ProfiWeb, s.r.o. | Designed by maull.